Ple ordinari de 24 de juliol de 2023

Es convoca el Ple Ordinari el dilluns, 24 de juliol de 2023 a les 18h. a la Sala d'Actes de l'Ajuntament.

                                            Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 28.06.2023
2. Expedient 400/2023. Proposta aprovació conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal de l'Alt Penedès per a la prestació dels Serveis Socials Bàsics i altres
programes relatius al Benestar Social i Polítiques d'Igualtat. Anualitat 2023
3. Expedient 452/2023.Proposta d'establiment dels festius locals per al 2024.
4. Expedient 245/2023. Proposta aprovació modificació de crèdit 2/2023, crèdit
extraordinari/suplement.
5. Expedient 462/2023. Donació a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple (FEM) “MU-LLA’T
PER L’ESCLEROSI MULTIPLE, Recaptació piscina 11/07/2023

B) Activitat de control

6. Donar compte Decret d'Alcaldia Nº 116/2023, d'aprovació de la liquidació del
pressupost 2022.
7. Donar compte Decrets de l'Alcaldia
8. Informacions de l'Alcaldia

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 25.07.2023 | 12:37