Ple Ordinari de 27 de setembre de 2023

Es convoca el Ple Ordinari el dimecres, 27 de setembre de 2023 a les 18h. a la Sala d'Actes de l'Ajuntament.

                                          ORDRE DEL DIA:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors: constitució 17.06.2023 i ordinari de 24.07.2023

2. Expedient 413/2023. Proposta de modificació dia i hora de la celebració dels Plens ordinaris i de les Juntes de Portaveus.

3. Expedient 550/2023. Proposta d'aprovació conveni de col·laboració amb l'empresa Promotora Mediterrània-2, S.A. (PROMSA)

B) Activitat de control

4. Donar compte Decrets d'Alcaldia

5. Donar compte acords de la Junta de Govern Local.

6. Expedient 480/2023. Donar compte modificació de crèdit 3/2023. Generació de crèdit

7. Expedient 556/2023. Donar compte modificació de crèdit 4/2023. Generació de crèdit

8. Expedient 559/2023. Donar compte modificació de crèdit 5/2023. Generació de crèdit

9. Expedient 560/2023. Donar compte modificació de crèdit 6/2023. Generació de crèdit

10.Expedient 562/2023. Donar compte modificació de crèdit 7/2023. Generació de crèdit

11.Expedient 566/2023. Donar compte modificació de crèdit 8/2023. Generació de crèdit

12.Informacions de l'Alcaldia

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 27.09.2023 | 20:49