Ple ordinari de 29 de març de 2023

Es convoca sessió ordinària del Ple municipal el dimecres, 29 de març a les 18 h a la Sala d'actes de l'Ajuntament.

ORDRE DEL DIA:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors: ordinària 30.11.2022 i ordinària 25.01.2023

2. Expedient 183/2023. Proposta d’acord d’aprovació de la modificació del reglament municipal regulador del servei d’arxiu.

3. Expedient 229/2023. Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal nº 18 reguladora del servei d’escola bressol.

4. Expedient 519/2022. Proposta d'aprovació Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls pel finançament del festival Ressons Penedès.

5. Expedient 226/2023. Proposta d’aprovació annex al conveni vigent entre l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls i el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, per a l’execució directa d’obres a l'Hospital de Cervelló a l’empara de la subvenció de la Diputació de Barcelona concedida a l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls, en el marc del Programa Sectorial de Rehabilitació i Millora d’Edificis, Edificacions i Jaciments Arqueològics Locals amb Valors Patrimonials.

6. Expedient 564/2022. Proposta de resolució favorable de la devolució de la garantia definitiva del concessió per a l’ús i explotació d’un bar restaurant al Centre Cívic d’Olesa de Bonesvalls dipositat per la Sra. Maria Dolors Jabaloyes Cesar.

7. Expedient 668/2022. Proposta d’aprovació expedient de contractació de les obres del projecte bàsic i executiu "Xarxa de recollida d’aigües pluvials de la urbanització del Pla del Pèlag".

8. Expedient 227/2023. Donar compte periode mitjà de pagament als proveïdors 4t trimestre 2022.

B) Activitat de control

9. Exp.227/2023. Donar compte informe de morositat 4t trimestre 2022.

10.Exp. 110/2023. Donar compte modificació de crèdit 1/2023 d’incorporació de romanents.

11.Exp.215/2023. Donar compte dels plans pressupostaris a mitjà termini 2024- 2026.

12.Exp.705/2022. donar compte decret d’aprovació de la pròrroga automàtica del pressupost de 2022 a l’exercici 2023.

13.Donar compte Decrets d'Alcaldia.

14.Donar compte dels acords de la Junta de Govern.

C) Precs i preguntes 

Darrera actualització: 30.03.2023 | 10:50