Ple ordinari de 30 de gener de 2024

Ple ordinari celebrat el 30 de gener de 2024 a les 18h. a la Sala d'Actes de l'Ajuntament.

                        ORDRE DEL DIA

 

A) PART RESOLUTIVA

1. Aprovació les actes de les sessions anteriors: ordinària de 28.11.2023 i extraordinària de 21.12.2023.

2. Expedient 762/2023. Proposta aprovació Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i l'Ajuntament per al desenvolupament d'un servei de proximitat a la dinamització i promoció econòmica i el foment de l'ocupació per a 'any 2024.

3. Expedient 41/2024. Proposta aprovació Conveni de col·laboració per a la prestació del servei de joventut.

4. Expedient 42/2024. Proposta aprovació Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls per a la implantació i desenvolupament d'un sistema de gestió energètica municipal.

5. Expedient 43/2024. Proposta aprovació Conveni de col·laboració per a regular l'encomana de gestió destinada a la prestació continuada d'assistència tècnica per part del Consell Comarcal de l'Alt Penedès en matèria d'enginyeria.

6. Expedient 44/2024. Proposta aprovació Conveni de col·laboració per a regular l'encomana de gestió destinada a la prestació continuada d'assistència tècnica per part del Consell Comarcal de l'Alt Penedès en matèria d'arquitectura i urbanisme.

7. Expedient 52/2024.- Reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2024

8. Expedient 46/2024. Adhesió Associació de Propietaris Forestals del Massís del Garraf.

9. Expedient 39/2024. Proposta d'aprovació ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d´aigua potable i als usos de l'aigua en siuació de sequer de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls.

10. Expedient 63/2024. Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal núm. 14 reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal d'aigua potable.

11. Moció d'adhesió al comunicat del Fons Català davant la guerra a Gaza.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

12. Donar compte Decrets  d'Alcaldia.

13. Donar compte arcord de Junta de Govern Local de 16.01.2024. Expedient 14/2024. Proposta acceptació activitats d'educació per la salut 2024.

14. Informacions d'alcaldia.

C) PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 31.01.2024 | 14:18