Ple ordinari de 31 de maig de 2023

Es convoca sessió del Ple Ordinari el dimecres, 31 de maig de 2023 a les 18 hores a la Sala d'Actes de l'Ajuntament.

                                                                              Ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Proposta d'aprovació de les actes anteriors: Ple Ordinari celebrat el 29 de març de 2023 i Ple Extraordinari celebrat el 3 de maig de 2023.

2. Expedient 263/2023. Proposta d'aprovació del Conveni al finançament de la prestació del servei de cura puntual per a nens i nenes dels 0 als 16 anys, del Departament d'Igualtat i Feminismes 2023.

B) Activitat de control

3. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia.

4. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 28.06.2023 | 09:56