Ple ordinari el 26 de gener de 2022

Es convoca sessió ordinària del Ple municipal el dimecres 26 de gener de 2022 a les 18h. a la sala de Plens de l'Ajuntament.

ORDRE DEL DIA:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes anteriors: ordinària de 1.12.2021 i extraordinària de 9.12.2021

2. Expedient 36/2022. Proposta d’aprovació Conveni per a la Prestació dels Serveis Socials Bàsics i Programes relatius a Benestar Social i Polítiques d'Igualtat.

3. Expedient 37/2022. Proposta d'acord d'aprovació Addenda al Conveni per a la gestió de la subvenció associada de la Diputació de Barcelona en quan a suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través dels Consells Comarcals.

4. Expedient 38/2022. Proposta d'acord d'aprovació Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls per a l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt Penedès.

5. Expedient 39/2022. Proposta d'acord d'aprovació Addenda Econòmica al Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls pel finançament de l’Escola de Música de l’Alt Penedès pel curs 2021-2022.

6. Expedient 40/2022. Proposta d'acord d'aprovació Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament per al desenvolupament d’un servei de proximitat al seu municipi per a la dinamització i promoció econòmica i el foment de l’ocupació per a l’any 2022.

7. Expedient 41/2022. Proposta d'acord d'aprovació Conveni de Col·laboració per a la prestació de suport en matèria de joventut als ajuntaments de l’Alt Penedès 2022.

8. Expedient 44/2022. Proposta d'acord d'aprovació del Pla Local de Joventut 2022-2025.

9. Expedient 43/2022. Proposta d'acord d'aprovació modificació ordenança fiscal nº 4 reguladora de l'Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

10. Expedient 43/2022. Proposta d'acord de modificació de l'ordenança fiscal nº 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

11. Moció que presenta el Grup de Ciutadans, instant a desenvolupar les accions necessàries en l'àmbit escolar per defensar l'educació integral de tots els alumnes catalans a les dues llengües oficials de Catalunya.

12. Moció que presenta el Grup de Ciutadans, per instar a la suspensió de l'impost de Co2.

B) Activitat de control

13. Donar compte Decrets d'Alcaldia.

14. Donar compte acords Junta de Govern.

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 01.02.2022 | 09:46