Ple ordinari el dimecres, 29 de setembre de 2021

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 29 / de setembre / 2021 a les 18:00

Lloc Sala d'Actes

No admet participació a distància

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR DE DATA 28.07.2021

2. Expedient 258/2021. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2020.

3. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC, CONTRA L’INCREMENT DE PREUS DE L’ELECTRICITAT I CRIDA A LA MOBILITZACIÓ.

4. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC, DE REBUIG AL PROJECTE DE LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA DE MOLT ALTA TENSIÓ CLÚSTER BEGUES

5. MOCIO QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC I PODEM, DE CONDEMNA A LES AGRESSIONS I A LA VIOLÈNCIA EXERCIDA CONTRA LES PERSONES DEL COL·LECTIU LGTBI.

B) Activitat de control

6. DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA

7. DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 01.02.2022 | 10:02